Канални дюзи

Предлагаме Ви продукти на водещи немски, швейцарски и италиански производители на дюзи за каналопочистване. Те са изработени от висококачествени материали и са с работен обхват на налягане от 0 до 300 бара. Същите имат вторични дюзи/ вложки – стоманени или керамични, с различни размери. С избора на правилните вложки, дебита и налягането на водата могат да бъдат регулирани.

В зависимост от вида и големината, дюзите могат да почистват тръбопроводи с различни наслоения от пясък, мазнини, минерални отложения, обраствания, да разбиват бетон, шлака, да отстраняват различни по-леки или по-тежки отложения.

Освен стандартните, пробивни, високопроизводителни, ротационни, вибрационни, дюзи с вериги и режещи ножове, предлагаме и дюзи, които работят с машини с рециклиране на използваната вода, специални дюзи за дренажните канали в депа за отпадъци (сметища). Вентури дюзите с DN80 и DN100 правят възможно изсмукването на утайки от 22 м. дълбочина.

Предлагаме и допълнителна екипировка, като центриращи системи, направляващи и предпазни ролки за маркучи, преходници и др.

ВАЖНО:

• За предотвратяване евентуални повреди по каналите, тръбите или наранявания на хора дюзата трябва да е вкарана в канала преди подаването на вода под високо налягане.
• Дюзата трябва винаги да съответства на параметрите на високонапорната помпа. Ако напречното сечение на дюзата е подбрано по-голямо, то помпата няма да работи оптимално. Ако напречното сечение на дюзата е подбрано по-малко, то помпата винаги ще е претоварена и не е изключено да се повреди.
• Използвайте винаги най-голямата дюза, която диаметъра на канала позволява.
• По-голямо сечение на дюзите с обратна струя спрямо тези с предна струя гарантират бързото им изтегляне.
• Ротиращи дюзи: тези с бързи обороти са предназначени предимно за по-малки тръбни профили.За големите профили трябва да се използват дюзи, които се въртят с по-ниски обороти.