Технически характеристики:

Дюза оборудвана с цилиндрично или конично режещо витло, както и с карбидна и пробивна глава. Витлото позволява нарязване и раздробяване на отложенията. Подходяща за почистване на варовик, мек материал, компактна почва, пясък, пяна, за отстраняване на корени и дървесни отпадъци.
• Материал: Висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав
• Брой отвори: 3/6 задни – 3/5 предни
• Ъгъл на пръскане: 35° задни струи
• Максимално налягане: 250 bar
• Гравиране: По желание с гравирано име или данни (литра/бара)
Винтови дюзи
 

Винтови дюзи 2ЦИЛИНДРИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ

Каталожен номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
12700.01 1/8"F 5-6 пробити 5 пробити 14x27 0,05 20 - 40 235,00 лв.
12700.02 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x77 0,18 40 - 80 341,00 лв.
12700.03 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x66 0,15 40 - 80 341,00 лв.
12700.04 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x97 0,38 40 - 120 372,00 лв.
12700.05 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x105 0,60 50 - 150 438,00 лв.
12700.06 1"F 6 - M6x8 5 - M6x8 68x140 1,90 75 - 150 572,00 лв.

ЦИЛИНДРИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
12700.01C 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x77 0,18 40 - 80 438,00 лв.
12700.02C 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x66 0,15 40 - 80 438,00 лв.
12700.03C 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x97 0,38 40 - 120 458,00 лв.
12700.04C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x105 0,60 50 - 150 530,00 лв.
12700.05C 1"F 6 - M6x8 5 - M6x8 68x140 1,90 75 - 150 665,00 лв.

Винтови дюзи 3
КОНИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12710.01 1/8"F 5-6 пробити 5 пробити 14x27 0,05 20 - 40 230,00 лв.
12710.02 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x77 0,18 40 - 80 360,00 лв.
12710.03 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x66 0,15 40 - 80 360,00 лв.
12710.04 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x97 0,38 40 - 120 410,00 лв.
12710.05 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x105 0,60 50 - 150 456,00 лв.
12710.06 1"F 6 - M6x8 5 - M6x8 68x140 1,90 75 - 150 608,00 лв.

КОНИЧНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ

Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12710.01C 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x77 0,18 40 - 80 489,00 лв.
12710.02C 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x66 0,15 40 - 80 489,00 лв.
12710.03C 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x97 0,38 40 - 120 503,00 лв.
12710.04C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x105 0,60 50 - 150 550,00 лв.
12710.05C 1"F 6 - M6x8 5 - M6x8 68x140 1,90 75 - 150 700,00 лв.

Винтови дюзи 4ПРОБИВНА ВИНТОВА ДЮЗА СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ

Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12760.02 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x85 0,30 40 - 80 438,00 лв.
12760.03 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x82 0,22 40 - 80 438,00 лв.
12760.04 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x113 0,50 40 - 120 499,00 лв.
12760.05 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x123 0,75 50 - 150 593,00 лв.
12760.06 1"F 6 - M6x8 5 пробити 68x175 2,50 75 - 150 744,00 лв.

ПРОБИВНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12760.02C 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x85 0,30 40 - 80 532,00 лв.
12760.03C 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x82 0,22 40 - 80 532,00 лв.
12760.04C 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x113 0,50 40 - 120 591,00 лв.
12760.05C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x123 0,75 50 - 150 687,00 лв.
12760.06C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 68x175 2,50 75 - 150 838,00 лв.

Винтови дюзи 5КАРБИДНА ВИНТОВА ДЮЗА СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ

Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12770.02 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x85 0,30 40 - 80 619,00 лв.
12770.03 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x82 0,22 40 - 80 619,00 лв.
12770.04 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x113 0,50 40 - 120 720,00 лв.
12770.05 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x123 0,75 50 - 150 809,00 лв.
12770.06 1"F 6 - M6x8 5 пробити 68x175 2,50 75 - 150 960,00 лв.

КАРБИДНА ВИНТОВА ДЮЗА С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвир Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диаметър тръба (мм) Цена (лева)
12770.02C 1/2"М 5-6 пробити 5 пробити 28x85 0,30 40 - 80 713,00 лв.
12770.03C 1/2"F 5-6 пробити 5 пробити 28x82 0,22 40 - 80 713,00 лв.
12770.04C 3/4"F 6 - M6x8 5 пробити 38x113 0,50 40 - 120 815,00 лв.
12770.05C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 48x123 0,75 50 - 150 904,00 лв.
12770.06C 1"F 6 - M6x8 5 пробити 68x175 2,50 75 - 150 1.053,00 лв.