Ротационна връзка 114F

Технически характеристики:

• Подходящи за балансиращи и плоски дюзи.
• Въртящият се съединител предотвратява усукване на маркуча в тръбата.
Ротационна връзка
Цена:231,00 лв