Вентури Помпа 60

Технически характеристики:
Устройството за засмукване, което използва принципа ВЕНТУРИ и засмуква в дълбочина. Това устройство може да изсмуква различни течности, утайки, кал и камъни. Доставя се с вътрешни керамични вложки 6х1/4" М.

Вентури дюзите за Ø 60 могат да се използват към водоструйни машини или каналопочистващи машини с цел бързото изсмукване на различни течности - вода, утайки, кал от места с големи разливи или да пълнят танкери и басейни.
Основно оборудване за водопроводни и дренажни дейности.

Цена:929,00 лв