Тестови балони

Технически характеристики:
Тестовите уплътнителни балони на Vetter изпълняват 3 функции едновременно: уплътняване, тестване с вода или въздух и отклоняване-отвеждане.

От една страна гъвкавата, но и същевременно здрава изработка (вътрешно разположени маркучи, а не тръби), позволява безпроблемно напасване на тестовите балони към най-различни материали тръби. Малки неравности могат също така да бъдат изгладени.

Области на приложение:
• Отклоняване на отпадъчна вода при неуплътнени канали
• Събиране и дозирано отвеждане на течности
• Тестове на плътност по DIN EN 1610 с вода или въздух
• Контрол на секторите на тръбите

Тестовите балони имат куплунги за пълнене и халки. Външните накрайници позволяват пълна свобода при избора на принадлежности. Големината на накрайниците се определя от вида на балона.

Повече информация