Технически характеристики:
Тестовите уплътнителни балони на Vetter изпълняват 3 функции едновременно: уплътняване, тестване с вода или въздух и отклоняване-отвеждане.

От една страна гъвкавата, но и същевременно здрава изработка (вътрешно разположени маркучи, а не тръби), позволява безпроблемно напасване на тестовите балони към най-различни материали тръби. Малки неравности могат също така да бъдат изгладени.

Области на приложение:
• Отклоняване на отпадъчна вода при неуплътнени канали
• Събиране и дозирано отвеждане на течности
• Тестове на плътност по DIN EN 1610 с вода или въздух
• Контрол на секторите на тръбите

Тестовите балони имат куплунги за пълнене и халки. Външните накрайници позволяват пълна свобода при избора на принадлежности. Големината на накрайниците се определя от вида на балона.

Тестови балони
 

ТЕСТОВИ БАЛОНИ
с един преход
Тестови балони   Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща
дължина
(мм)
Необходимо количество въздух
(л)
Тегло
(кг)
Цена (лева)
PDK 4/7 FLEX 2,5 бара 40 - 70 68 350 395 14 1,7 557,00 лв.
PDK 7/15 FLEX 2,5 бара 70 - 150 68 350 395 14 1,7 828,00 лв.
PRD 10/20 FLEX 2,5 бара 100 - 200 90 510 555 40,3 2,8 935,00 лв.
PDK 15/30 FLEX 2,5 бара 150 - 300 145 460 505 87,5 5,8 1.245,00 лв.
PDK 20/40 FLEX 2,5 бара 200 - 400 195 640 685 225 8 2.125,00 лв.
PDK 20/50 FLEX 2,5 бара 200 - 500 195 750 795 333 7 - 9 2.352,00 лв.
PDK 30/60 FLEX 2,5 бара 300 - 600 295 735 815 471 11 - 12 2.360,00 лв.
PDK 50/80 FLEX 2,5 бара 500 - 800 450 1100 1155 2065 - 2135 27 - 36 3.427,00 лв.
PDK 60/100 FLEX 2,5 бара 600 - 1000 580 1320 1365 3395 - 3430 33,5 - 42 3.920,00 лв.
PDK 50/100 FLEX 1,5 бара 500 - 1000 450 1110 1155 1475 - 1525 27 - 36 3.366,00 лв.
PDK 60/120 FLEX 1,5 бара 600 - 1200 580 1320 1365 2425 - 2450 33,5 - 42 4.187,00 лв.
PDK 80/140 FLEX 1,5 бара 800 - 1400 785 1810 1855 3075 - 3100 55 - 69 7.704,00 лв.
PDK 140/170 FLEX 0,5 бара 1400 - 1700 1350 1900 2150 8670 - 8645 62,5 - 70 12.906,00 лв.
PDK 170/200 FLEX 0,5 бара 1700 - 2000 1620 1900 2300 8775 - 8888 64,5 - 70 15.449,00 лв.


ТЕСТОВИ БАЛОНИ
с два прехода
Тестови балони   Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща
дължина
(мм)
Необходимо количество въздух
(л)
Тегло
(кг)
Цена (лева)
PDK 15/30 FLEX 2,5 бара 150 - 300 145 460 505 87,5 5,8 1.388,00 лв.
PDK 20/40 FLEX 2,5 бара 200 - 400 195 640 685 225 8 2.256,00 лв.
PDK 20/50 FLEX 2,5 бара 200 - 500 195 750 795 333 7 - 9 2.454,00 лв.
PDK 30/60 FLEX 2,5 бара 300 - 600 295 735 815 471 11 - 12 2.495,00 лв.
PDK 50/80 FLEX 2,5 бара 500 - 800 450 1100 1155 2065 - 2135 27 - 36 4.055,00 лв.
PDK 60/100 FLEX 2,5 бара 600 - 1000 580 1320 1365 3395 - 3430 33,5 - 42 4.754,00 лв.
PDK 50/100 FLEX 1,5 бара 500 - 1000 450 1110 1155 1475 - 1525 27 - 36 3.940,00 лв.
PDK 60/120 FLEX 1,5 бара 600 - 1200 580 1320 1365 2425 - 2450 33,5 - 42 4.548,00 лв.
PDK 80/140 FLEX 1,5 бара 800 - 1400 785 1810 1855 3075 - 3100 55 - 69 8.349,00 лв.
PDK 140/170 FLEX 0,5 бара 1400 - 1700 1350 1900 2150 8670 - 8645 62,5 - 70 15.155,00 лв.
PDK 170/200 FLEX 0,5 бара 1700 - 2000 1620 1900 2300 8775 - 8888 64,5 - 70 19.539,00 лв.