Технически характеристики:
Уплътнителните балони за високо налягане 6,0 бара допълват гамата от продукти на доказалите се балони за тръби от 1,5 и 2,5 бара. Навсякъде, където се образува високо налягане по вътрешността на тръбата, тези балони влизат в употреба и издържат максимално противоналягане от 30 m Ws ( например при санирането или при контролирането на тръби и пайплайни).

Направата им от повече слоеве с текстилни вложки прави от една страна възможно високото налягане от 6,0 бара, а от друга страна се предотвратява разтягането по дължина, което се дължи на структурата им.

Балони за високо налягане
 

БАЛОНИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Уплътнителни балони за високо налягане   Диаметър на тръбата (мм) Диаметър (мм) Дължина на цилиндъра (мм) Обща
дължина
(мм)
Необходимо количество въздух
(л)
Тегло
(кг)
Цена (лева)
RDK 100-200 6 бара 100 - 200 90 510 555 105 1,5 935,00 лв.
RDK 200-300 6 бара 200 - 300 195 650 695 338 3,1 1.344,00 лв.
RDK 300-400 6 бара 300 - 400 295 735 780 527 7 1.799,00 лв.
RDK 500-600 6 бара 500 - 600 450 1100 1155 1550 20 4.000,00 лв.
RDK 800 6 бара 800 785 1810 1855 6160 44 8.788,00 лв.