Дюзи за почистване на повърхности

Технически характеристики:
Тази дюза се отличава с високата си ефективност. Тя има многократно по-голяма производителност от познатите дюзи с плоска или с кръгла струя.

Приложение
• Отстраняване на бетон, бои, отложения върху фасади, стълби, стени, пътни
маркировки и много други
• Максимално налягане: 2500 бара
Дюзи за почистване на повърхности