Технически характеристики:
Ротационните дюзи за високо налягане са специално проектирани за вътрешно почистване на тръби до 1000 бара. Те премахват и най-тежките наслоявания по стените на тръбите.

Приложение
• Почистване на топлообменници в химически и ядрени централи
• Общо индустриално почистване
• Максимално налягане: 1000 бара

Ротационни дюзи хидробластиране
 

Радиална ротационна дюза (RGS)
За Ø 28–50 мм, с четири струи радиално насочени на 75° към стената на тръбата.
Катал. Номер Връзка Размер (мм) Странични струи Преден отвор Диам. тръба (мм) Тегло (кг) Цена (лева)
05.0281 1/4 28 x 56 4 x M4 - 30 - 42 0.200 525,00 лв.
05.0401 M24x1.5 40 x 106 4 x M6 - 42 - 55 0.700 745,00 лв.
05.0501 M24x1.5 50 x 121 4 x M6 - 55 - 77 1.250 768,00 лв.

Полурадиална ротационна дюза (HRH задна)
За Ø 28–50 мм, с четири водни струи пръскащи назад на 45° полурадиално.
Катал. Номер Връзка Размер (мм) Странични струи Преден отвор Диам. тръба (мм) Тегло (кг) Цена (лева)
05.0282 1/4 28 x 56 4 x M4 - 30 - 42 0.200 525,00 лв.
05.0402 M24x1.5 40 x 106 4 x M6 - 42 - 55 0.700 745,00 лв.
05.0502 M24x1.5 50 x 121 4 x M6 - 55 - 77 1.250 768,00 лв.

Комбинирана дюза (КВR)
За Ø 12–50 мм, с две водни струи пръскащи назад на 45° полурадиално
Катал. Номер Връзка Размер (мм) Странични струи Преден отвор Диам. тръба (мм) Тегло (кг) Цена (лева)
05.011А M7 11 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.017 215,00 лв.
05.011B M8 11 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.017 215,00 лв.
05.011LA M7 11 x 41 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.020 215,00 лв.
05.012 1/8 11 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.020 215,00 лв.
05.012L 1/8 11 x 41 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.020 215,00 лв.
05.016 1/8 11 x 41 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 - 17 – 30 0.040 215,00 лв.
05.016LA 1/8 16 x 56 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 - 17 – 30 0.040 215,00 лв.
05.016B 1/4 16 x 41 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 - 17 – 30 0.040 215,00 лв.
05.0284 1/4 28 x 56 4 x M4 - 30 – 42 0.200 525,00 лв.
05.0404 M24 x 1.5 40 x 106 4 x M6 - 42 – 55 0.700 742,00 лв.
05.0504 M24 x 1.5 50 x 121 4 x M6 - 55 – 77 1.250 768,00 лв.


Комбинирана дюза (КВRV)
За Ø 11–50 мм, с две водни струи пръскащи напред на 45° полурадиално , както и две струи
пръскащи радиално на 90°.

Катал. Номер Връзка Размер (мм) Странични струи Преден отвор Диам. тръба (мм) Тегло (кг) Цена (лева)
05.011АV M7 11 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.017 215,00 лв.
05.011BV M8 11 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 12 - 18 0.017 215,00 лв.
05.012V 1/8 12 x 31 45°/2 x 0.90 90°/2 x 0.85 - 13 - 18 0.017 215,00 лв.
05.016V 1/8 16 x 41 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 - 17 - 30 0.040 215,00 лв.
05.016BV 1/4 16 x 41 45°/2 x 1.00 90°/2 x 0.90 - 17 - 30 0.040 215,00 лв.
05.0285 1/4 28 x 56 4 X M4 - 30 – 42 0.200 525,00 лв.
05.0405 M24 X 1.5 40 x 106 4 X M6 - 42 – 55 0.700 742,00 лв.
05.0505 M24 X 1.5 50 x 121 4 X M6 - 55 – 77 1.250 768,00 лв.


Ротационна дюза 1000 бара
За Ø 22–50 мм, с две водни струи пръскащи напред на 10° полурадиално .
ВНИМАНИЕ!
Тези дюзи трябва да се използват само с гъвкави ланцети!

Катал. Номер Връзка Размер (мм) Странични струи Преден отвор Диам. тръба (мм) Тегло (кг) Цена (лева)
05.022SPEZ 1/4 22 x 56 2 X M4 - 24 - 36 0.120 666,00 лв.
05.028SPEZ 1/2 28 x 65 2 X M4 - 30 - 42 0.225 666,00 лв.
05.031SPEZ 1/2 31 x 73 2 X M4 - 33 - 45 0.270 915,00 лв.
05.033SPEZ 1/2 33 x 74 2 X M4 - 35 – 50 0.340 915,00 лв.
05.040SPEZ 1/2 40 x 81 2 X M4 - 42 – 55 0.600 992,00 лв.
05.050SPEZ 1/2 50 x 96 2 X M4 - 55 – 77 1.150 1060,00 лв.