Помпите се използват за хидростатично тестване на арматура, пайплайн, резервоари, котли и съдове под налягане, тръбопроводи, газови бутилки, клапани, цилиндри и др.

Помпите се предлагат в няколко категории до 3000 бара и с различно задвижване.
 

     
Ръчни хидравлични помпи Електрически хидравлични помпи Бензинови хидравлични помпи