NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа VP602
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 8
Налягане bar 0 200
Тегло kg   90
Тип помпа VP602    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа P3-10E
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   500
Тип помпа P3-10E    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP602 D/500
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 500
Тегло kg   119
Тип помпа EP602 D/200    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP602 D/350
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 350
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/350    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP602 D/200
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 200
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/200    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/160 EEx
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 3
Налягане bar 5 160
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/160 EEx    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/200
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 2
Налягане bar 0 200
Тегло kg   44
Тип помпа EP601 D/200    
NO IMG
Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/100
Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 1,5
Налягане bar 0 100
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/100