Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/100

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 1,5
Налягане bar 0 100
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/100