Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/160 EEx

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 3
Налягане bar 5 160
Тегло kg   37
Тип помпа EP601 D/160 EEx