Електрическа хидравлична тест помпа EP601 D/200

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 2
Налягане bar 0 200
Тегло kg   44
Тип помпа EP601 D/200