Електрическа хидравлична тест помпа EP602 D/350

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 350
Тегло kg   114
Тип помпа EP602 D/350