Електрическа хидравлична тест помпа EP602 D/500

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 11
Налягане bar 0 500
Тегло kg   119
Тип помпа EP602 D/200