Електрическа хидравлична тест помпа P3-10E

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 40
Налягане bar 0 1000
Тегло kg   500
Тип помпа P3-10E