Електрическа хидравлична тест помпа VP602

Данни Мерна единица Min. Max.
Мощност kW 0 8
Налягане bar 0 200
Тегло kg   90
Тип помпа VP602