Ръчна хидравлична тест помпа HP20-5


Двустепенна тест помпа с изпускателен и предпазен клапан за високи налягания до 3000 бара.
Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 3000
Дебит cm?/ход 0 20
Тегло kg   90