Ръчна хидравлична тест помпа HP32-12


Двустъпална тест помпа с изпускателен и предпазен клапан. Предназначена за по-високи налягания.
Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 630
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   35