Ръчна хидравлична тест помпа HP32-8


Двустепенна тест помпа с изпускателен и предпазен клапан за високи налягания до 1000 бара.
Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 1000
Дебит cm?/ход 0 28
Тегло kg   35