Ръчна хидравлична тест помпа UX60


Малка и лесно преносима помпа с изпускателен вентил, манометър, 10 литров правоъгълен резервоар, 2 м маркуч, винтов щуцер G1/2 на напорната страна
Данни   Min. Max.
Мощност kW 0 0
Обороти min-1 0 0
Налягане bar 2 60
Дебит cm?/ход 0 11
Тегло kg   6,5