ЕТ9 двупътна дюза 1-2F с керамични вложки

Технически характеристики:
Яйцевидна почистваща дюза със страничен ръб и странична струя на 15°. Страничната струя, излизаща на 15° създава контратяга, която насочва/отклонява дюзата към съществуващите разклонения.

Приложение:
• Почистване на варовик, кал, грес, сапунени отложения, натрупвания на мазнини
• Изтласкване напред при наличие на завои и разклонения
Цена:408,00 лв