ЕТ9 двупътна дюза 1-4F неръждаема стомана

Технически характеристики:
Яйцевидна почистваща дюза със страничен ръб и странична струя на 15°. Страничната струя, излизаща на 15° създава контратяга, която насочва/отклонява дюзата към съществуващите разклонения.

Приложение:
• Почистване на варовик, кал, грес, сапунени отложения, натрупвания на мазнини
• Изтласкване напред при наличие на завои и разклонения
Цена:235,00 лв