ЕТ9 двупътна дюза 3-4F с керамични вложки

Технически характеристики:
Яйцевидна почистваща дюза със страничен ръб и странична струя на 15 °. Страничната струя, излизаща на 15 ° създава контратяга, която насочва/отклонява дюзата към съществуващите разклонения.

Приложение:
• Почистване на варовик, кал, грес, сапунени отложения, натрупвания на мазнини
• Изтласкване напред при наличие на завои и разклонения
Цена:518,00 лв