Оборудвани са с вътрешно разположени дифузни вложки, които позволяват да се получи силна и насочена струя. Благодарение на материала, от който са изработени и добре разположените вложки, тези дюзи има изключително дълъг живот. Прилагат се за отстраняване на тежки отложения в големи тръби. Премахване на варовик, отложения, пясък, чакъл, утайка, варовик, мазнини, кал. Изработени са от висококачествена поцинкована стоманена сплав или полирана неръждаема стомана.

ЕТ1

Технически характеристики:

Благодарение на задния си ъгъл на пръскане 20°, тази дюза е отлична за прилагане на силен натиск във високи вертикални колони.

• Материал: закалена и полирана неръждаема стомана
• Брой отвори: 6
• Ъгъл на пръскане: 20° задни
• Максимално налягане: 250бара

ET1
 
ET1-2ET1 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ДЮЗА 20°

Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15110.05 3/8"F 6 - пробити 1 - M6 x 6 25x29 0,40 50 - 130 95,00 лв.
15110.01 1/2"M 6 - пробити 1 - пробит 25x31 0,60 50 - 130 95,00 лв.
15110.02 1/2"F 6 - пробити 1 - M6 x 6 28x32 0,65 50 - 130 95,00 лв.


ЕТ2

Технически характеристики:

Отворите с ъгъл на пръскане 10° оказват силен натиск за преминаването на дюзата през тръбата, а задните отвори на 30° правят ефективно измиването. Препоръчително е да се използват керамични вложки, ако се работи със замърсена или рециклирана вода. Продължителността на живот на керамичните вложки е по-дълга от тази на неръждаемата стомана. Тези дюзи се използват за почистване на мазнини, кал, утайки, отложения от перилни препарати, варовик, вертикални колони и тръби.

• Материал: висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав или втвърдена полирана неръждаема стомана
• Брой отвори: 4+4 x задни + 1 x преден
• Ъгъл на пръскане: 10°x 4 струи + 30°x 4 струи
• Максимално налягане: 250 бара

ET2
 


ET2-2ET2 СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ 10° - 30°

За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15120.01A 1/2"F 4+4 M4x5 1 - M4x5 35x47 0,16 25 - 60 251,00 лв.
15120.03A 3/4"F 4+4 M6x8 1 - M6x8 48x58 0,60 60 - 200 476,00 лв.
15120.04A 1"F 4+4 M6x8 1 - M8x8 48x58 0,65 60 - 200 476,00 лв.
ET2 С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ 10° - 30°
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15120.01C 3/4"F 4+4 M6x8 1 - M6x8 48x58 0,60 60 - 200 351,00 лв.
15120.02C 1"F 4+4 M8x8 1 - M8x8 48x58 0,65 60 - 200 351,00 лв.


ЕТ3

Технически характеристики:

НОВО - ET3 е дюза с пластмасово тяло, вложки от месинг и адаптер, подходяща за работа в взривозащитени, пожароопасни, запалими места. Използва се за почистване на пластмасови тръби, вертикални колони и за експлозивно опасни места (версията от месинг).

• Материал: пластмасово тяло + неръждаема стомана или месингов 1/2″F адаптер
• Брой отвори : 8 x задни струи + 4 предни струи
• Ъгъл на пръскане: 30° x 8 задни струи + 10° x 3 странични + 90° x 1 предна струя
• Максимално налягане: 150 бара
ET3
 ET3-2ET3 ПЛАСТМАСОВО ТЯЛО 30°

Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15130.01 1/2"F 8 - M6x8 4 +1 - M6x8 51x49 0,12 60 - 150 186,00 лв.
15130.01C 1/2"F 8 - M6x8 4 +1 - M6x8 51x49 0,12 60 - 150 264,00 лв.
15130.01O 1/2"F 8 - M6x8 4 +1 - M6x8 51x49 0,15 60 - 150 253,00 лв.


ЕТ4

Технически характеристики:

Задните дюзи, 8 x 20 ° имат огромна способността да изтласкват утайките в канализацията. Благодарение на формата, тежестта и добре позиционираните отвори, ET4 се счита за много ефективна тежка дюза с дълъг живот. Предлага се с керамични вложки или с такива от неръждаема стомана. Използва се за отстраняване на обемни отложения в тръби с големи диаметри, за измиване на варовикови отлагания, пясък, утайки, чакъл, кал.

• Материал: висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав или втвърдена полирана неръждаема стомана
• Брой отвори: 8 x задни
• Ъгъл на пръскане: 20° x 8 струи
• Максимално налягане: 300 бара
ET4
 ET4-2ET4 СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ 20°

*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15140.03A 3/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 70x98 1,60 80 - 300 517,00 лв.
15140.04A 1"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 88x145 3,70 150 - 500 657,00 лв.
15140.05A 1 1/4" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 88x145 3,70 150 - 500 657,00 лв.
ET4 С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ 20°
*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15140.03C 3/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 70x98 1,60 80 - 300 677,00 лв.
15140.04C 1"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 88x145 3,70 150 - 500 811,00 лв.
15140.05C 1 1/4" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M10 88x145 3,70 150 - 500 811,00 лв.
ET4 ОТ МЕСИНГ СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ
*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева) -
15140.24A 1"F 8 - 1/4"M 88x145 4,10 150 - 500 847,00 лв. -
15140.25A 1 1/4" 8 - 1/4"M 88x145 4,10 150 - 500 847,00 лв. -
ET4 ОТ МЕСИНГ С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ
*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева) -
15140.24C 1"F 8 - 1/4"M 88x145 4,10 150 - 500 1004,00 лв. -
15140.25C 1 1/4" 8 - 1/4"M 88x145 4,10 150 - 500 1004,00 лв. -
ET4 ОТ АЛУМИНИЙ СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ
*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева) -
15140.13A 3/4"F 8 - 1/4"M 70x98 0,70 80 - 300 517,00 лв. -
15140.14A 1"F 8 - 1/4"M 88x145 1,50 150 - 500 657,00 лв. -
15140.15A 1 1/4" 8 - 1/4"M 88x145 1,50 150 - 500 657,00 лв. -
ET4 ОТ АЛУМИНИЙ С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ
*За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка*
Катал. Номер Връзка Задни отвори Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева) -
15140.13C 3/4"F 8 - 1/4"M 70x98 0,70 80 - 300 677,00 лв. -
15140.14C 1"F 8 - 1/4"M 88x145 0,70 150 - 500 811,00 лв. -
15140.15C 1 1/4" 8 - 1/4"M 88x145 0,70 150 - 500 811,00 лв. -


ЕТ5

Технически характеристики:

Отличителен белег на ЕТ5 е двойната струя с ъгъл на пръскане от 5 ° и 10 °, което дава на тази тежка дюза голяма тяга при работа в дълги тръби. Благодарение на теглото си, тази дюза е с висока ефективност и има много дълъг живот. Предлага се с керамични вложки или вложки от неръждаема стомана. Прилага се за премахване на отложения в големи тръби, измиване на варовик, пясък, утайки, чакъл, кал.

• Материал: висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав или втвърдена полирана неръждаема стомана
• Брой отвори: 4+4 x задни струи
• Ъгъл на пръскане: 5° x 4 струи +10° x 4 струи
• Максимално налягане: 300 бара

ET5
 


ET5-2ET5 СЪС СТОМАНЕНИ ВЛОЖКИ 4x5° - 4x10°

За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15150.03A 3/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 70x150 3,50 80 - 300 578,00 лв.
15150.04A 1F" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x172 4,80 150 - 500 1160,00 лв.
15150.14A 1 1/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x172 4,80 150 - 500 1160,00 лв.
15150.05A 1F" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x220 5,30 150 - 500 1160,00 лв.
15150.15A 1 1/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x220 5,30 150 - 500 1160,00 лв.
ET5 С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ 4x5° - 4x10°
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15150.03C 3/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 70x150 3,50 80 - 300 831,00 лв.
15150.04C 1F" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x172 4,80 150 - 500 1318,00 лв.
15150.14C 1 1/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x172 4,80 150 - 500 1318,00 лв.
15150.05C 1F" 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x220 5,30 150 - 500 1318,00 лв.
15150.15C 1 1/4"F 8 - 1/4"M 1 - Tcei M8 98x220 5,30 150 - 500 1318,00 лв.


ЕТ6

Технически характеристики:

Особеностите на тази отлично миеща дюза, подходяща за обработка на отложения в дълги и големи канали са силния натиск, който се получава от дюзите с ъгъл на пръскане 10° в комбинация с ефективното измиване с дюзите на 30 °. Предлага се с керамични вложки или от неръждаема стомана. Използва се за отстраняване на отложения в големи тръби, измиване на варовикови отлагания, пясък, утайки, чакъл, кал.

• Материал: висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав или втвърдена полирана неръждаема стомана
• Брой отвори: 12
• Ъгъл на пръскане: 10° x 6 струи + 30° x 6 струи
• Максимално налягане: 300 бара

ET6
 


ET6-2ET6 СЪС СТОМАНИ ВЛОЖКИ 6x10° - 6x30°

За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15160.04A 1"F 12 - 1/4"M - 118x188 10 200 - 800 1421,00 лв.
15160.05A 1 1/4"F 12 - 1/4"M - 118x188 10 200 - 800 1421,00 лв.
ET6 С КЕРАМИЧНИ ВЛОЖКИ 6x10° - 6x30°
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15160.04C 1"F 12 - 1/4"M - 118x188 10 200 - 800 1813,00 лв.
15160.05C 1 1/4"F 12 - 1/4"M - 118x188 10 200 - 800 1813,00 лв.


ЕТ7

Технически характеристики:

ET7 се предлага с пробит преден отвор или с вложка за плоска струя, както и с керамични вложки. Използва се при почистване на настилки, подове, високи колони.

• Материал: сплав от твърда стомана, неръждаема стомана или месинг
• Максимално налягане: 250 бара

ET7
 


ET7-2ET7 С ПРОБИТ ПРЕДЕН ОТВОР

За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15170.01 1/2"F - Пробити Ø 3-4-5-6-7mm 26x65 0,15 -------- 133,00 лв.
15170.03 3/4"F - Пробити Ø 6-7-8 mm 80x33 0,23 -------- 190,00 лв.
15170.04 1"F - Пробити Ø 6-7-8 mm 95x38 0,33 -------- 213,00 лв.
ET7 С ВЛОЖКА ЗА ПЛОСКА СТРУЯ
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15170.02 1/2"F - Fan Shape Insert 1/4"M 26x65 0,15 -------- 167,00 лв.
15170.05 3/4"F - Fan Shape Insert 1/4"M 80x33 0,23 -------- 223,00 лв.
15170.06 1"F - Fan Shape Insert 1/4"M 95x38 0,33 -------- 246,00 лв.
ET7 С КЕРАМИЧНА ВЛОЖКА
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15170.02C 1/2"F - Керамични вложки 1/4"M 26x65 26x65 0,15 -------- 199,00 лв.
15170.05C 3/4"F - Керамични вложки 1/4"M 80x33 80x33 0,23 -------- 256,00 лв.
15170.06C 1"F - Керамични вложки 1/4"M 95x38 95x38 0,33 -------- 279,00 лв.
ET7 МЕСИНГ
За изработка от неръждаема стомана, моля упоменете в ' бележки ' при поръчка
Катал. Номер Връзка Задни отвори Преден отвор Размери ØxД (мм) Тегло (кг) Диам.тръба (мм) Цена (лева)
15170.01O 1/2"F - Пробити Ø 3-4-5-6-7mm 26x65 1,80 -------- 198,00 лв.